Platba ročního oddílového příspěvku 2014

Roční oddílový příspěvek musí být zaplacen před započetím hraní, nejpozději však do 15. dubna 2014. V případě neuhrazení stanovených příspěvků v uvedeném termínu je stanovena sankce ve výši 100,- Kč za každý započatý měsíc.

Zaplacení ročního oddílového příspěvku provede každý člen zvlášť:

  • bankovním převodem – adresa majitele účtu: TJ I. ČLTK, Pallova 19, 304 28, Plzeň, název a sídlo banky: Oberbank AG, Prešovská 20, Plzeň, číslo účtu: 208 1103 464/8040, konstantní symbol: 0379, variabilní symbol: rodné číslo člena (bez lomítka)
  • v hotovosti u pokladníka nebo správce oddílu proti příjmovému dokladu