Platba ročního oddílového příspěvku 2017

Roční oddílový příspěvek musí být zaplacen před započetím hraní, nejpozději však do 15. dubna 2017. V případě neuhrazení stanovených příspěvků v uvedeném termínu je stanovena sankce ve výši 100,- Kč za každý započatý měsíc.

Zaplacení ročního oddílového příspěvku provede každý člen zvlášť:

  • bankovním převodem – adresa majitele účtu: I. ČLTK Plzeň, z.s., Pallova 19, 304 28, Plzeň, název a sídlo banky: Oberbank AG, Prešovská 20, Plzeň, číslo účtu: 208 1103 464/8040, konstantní symbol: 0379, variabilní symbol: rodné číslo člena (bez lomítka)
  • v hotovosti u pokladníka nebo správce oddílu proti příjmovému dokladu

Děkujeme!

Podrobnosti

ČLTK – Informace pro sportovní sezonu 2017