Volby VV I.ČLTK Plzeň, z.s.

Volby VV I.ČLTK Plzeň, z.s. (dále „Spolku“)

Volby svolává Jiří Winkelhöfer do Vyšší odborné školy ZMVS, Ledecká 35, Plzeň, dne
14. 11. 2017, v čase 16-18h.

Členy Výkonného výboru volí všichni plně svéprávní členové Spolku, členem Výkonného výboru může
být pouze plně svéprávný člen Spolku.

Volba je platná v případě, že se jí zúčastní alespoň polovina všech svéprávných členů Spolku.
Konání voleb bude zveřejněno na www.cltkplzen.cz , v klubovně Spolku, Pallova 52/19, Plzeň a
rozesláním mailu na známé adresy členů.
Volební komise bude dvoučlenná: Ing. Bc. Tomáš Kotora, Lucie Pernglau – členové Revisní komise
Spolku.
Členové volební komise budou mít seznam členské základny k datu konání volby a podpisové archy.
Členové Spolku obdrží po podpisu orazítkovaný volební lístek. Ve volební místnosti budou vyvěšena
jména kandidátů, které navrhuje VV. Členové mohou respektovat návrh VV nebo napsat své vlastní
kandidáty. Na lístek napíší maximálně pět jmen. Při větším počtu jmen je volební lístek neplatný.
Volební lístek označí za plentou a vhodí do volební urny.
Po ukončení voleb volební komise otevře volební urnu a sečte hlasy. Členem VV se stává pět členů
Spolku s největším počtem hlasů. Jejich funkční období je tříleté.

Jiří Winkelhöfer v.r.