Pozvánka

P O Z V Á N K A

na shromáždění členů spolku I. ČLTK Plzeň, z.s.

V souvislosti se zahájením tenisové sezóny 2018 Výkonný výbor rozhodl svolat v pátek 13. dubna 2018, 16.00 hod. do klubovny spolku (v případě příznivých klimatických podmínek na terase), shromáždění členů spolku s tímto programem:

1. Zahájení
2. Informace o činnosti a hospodaření spolku v r. 2017,
3. Příprava tenisové sezóny 2018
4. Opravy majetku a vybavení spolku
5. Rozvoj členské základny, časové využití tenisových kurtů
6. Závěr

Výkonný výbor

V Plzni 4. dubna 2018