Informace VV únor 2019

Vážení sportovní přátelé,

rádi bychom letošní sezonu zahájili cca v půlce dubna.

Proto nejpozději do 22. 3. 2019 uhraďte příslušné členské příspěvky.

Členské příspěvky je možné zaplatit převodem na bankovní účet: 279812128/0300.

Výše příspěvků se nemění. Vše naleznete na našich webových stránkách www.cltkplzen.cz, kde je popsán i postup platby při platbě převodem na účet.

Žádosti o parkovací karty zasílejte po uhrazení členského příspěvku. Tyto následně budou k vyzvednutí u obsluhy bufetu a budou vydány oproti podpisu.

Děkujeme

Mnoho sportovních úspěchů

za VV Martin Štál