Informace před sezónou 2019

I. ČLTK Plzeň, z.s.

se sídlem Pallova 52/19, 301 32 Plzeň

 

Vážení členové spolku,

sportovní a rekreační hráči všech věkových kategorií.

 

Výročí oslav 125 let činnosti našeho spolku, nejstaršího tenisového klubu v naší republice, a tenisový rok 2018 jsme důstojně oslavili a prožili.

 

Díky Vám, organizátorům a účastníkům soutěží, a trpělivé práci Výkonného byl tenisový rok úspěšný. O trochu více se soupeřilo se „Svatým Petrem“, který po velkou část tenisového roku více přitápěl a málo kropil.

 

Byla ukončena oprava havarijního stavu terasy před klubovnou. Nová zvětšená terasa splňuje bezpečnostní podmínky pro hráče a diváky, má nový vstup hráčů na kurty a ve spodní části terasy máme nový prostor pro uskladnění tenisového nářadí a jeho zabezpečení proti zcizení. Zdařilá akce, která celkově zlepšila další část našeho areálu.

 

Do nového roku vstupujeme v počtu 109 členů, z toho je 23 hrajících dětí a mládeže ve věkových kategoriích 6 až 23 let. Děti a mládež dále povede trenérka Jana Karezová. Výkonný výbor provedl dílčí úpravu herního řádu, ceny za služby se až na několik dílčích úprav nemění, termín úhrady členských příspěvků je do 22. března 2019.

 

Novým správcem areálu je paní Gábina Svobodová, osobně jsem přesvědčen, že pod jejím vedením se ještě zlepší údržba kurtů a majetku v areálu a také rozšíří nabídka občerstvení a sortimentu v kiosku. Všichni ji pomáhejme dodržováním hracího řádu a slušným zacházením s majetkem spolku a vzájemnou úctou členů a nečlenů spolku.

 

Prodloužili jsme pro letošní rok spolupráci se společností Tennis Inter a věříme, že její zahraniční klienti společně s našimi plně využijí herní kapacitu areálu.

 

Hodně se osvědčil online rezervační systém kurtů. Také web stránky (www.cltkplzen.cz) více otevírejte, zde naleznete veškeré informace našeho spolku, kontakt do areálu přes mobil 00420 776 887 938.

 

Rádi bychom zahájili tenisovou sezónu v polovině měsíce dubna 2019. Přípravu všech kurtů zajistí Tennis Inter s využitím našich členů. VV zajistí přípravu areálu a nezbytné opravy poškozeného oplocení a vrat u kurtů 6 a 7.

 

V současné době řešíme financování činnosti klubu, především na úhradu nákladů za energie, služeb a dovybavení nářadí na úpravy kurtů. Potřebujeme zajistit financování výstavby kanalizační přípojky a tak odstranit opakované problémy se septikem.

 

Výkonný výbor se s Vámi těší na letošní tenisovou sezónu, Ing. František Korbel

 

 

V Plzni 1. března 2019