Sezóna 2020

Vážení sportovní přátelé,

s nadcházející tenisovou sezonou Vám přinášíme informace o platbě členského příspěvku a datum konání členské schůze.

Výše členských příspěvků se i pro tuto sezonu nemění.

Příspěvky uhraďte do konce února – 29. 2. 2020 a to pouze převodem na účet spolku.

U správce již nebude možné platbu provést.

Chceme Vás upozornit, že i jako v předcházejících letech bude uplatňován poplatek za pozdní platbu – viz Pokyny I. ČLTK Plzeň, z.s. pro sportovní sezonu 2020.

Dále bychom Vás chtěli pozvat na členskou schůzi, která se bude konat 14. 4. 2020 v 16:00 hodin v klubovně spolku.

Mnoho úspěchů v následující sportovní sezoně!

Za VV Martin Štál