Volby 14. 10. 2020

I přes nepříznivou epidemiologickou situaci se uskutečnily volby nového výkonného výboru a hlasování o podobě stanov spolku.

Novými členy výkonného výboru se stali: Jiří Dobrý, Radek Mahrla, Radek Tykal, Petr Jandl, Karel Steiniger. Blahopřejeme!

Druhá volba se týkala stanov spolku. Vyhrál návrh ing. Korbela.

Děkujeme všem za spolupráci v našem ukončeném funkčním období!

odstupující VV