Ceny

Informace výkonného výboru I. ČLTK Plzeň, z. s. pro sportovní sezonu 2017

Usnesením výkonného výboru (dále jen „VV“) I. ČLTK Plzeň, z.s., ze dne 23. března 2017 byla stanovena následující pravidla pro letošní tenisovou sezónu.

Roční oddílový příspěvek

dospělí (celodenní hraní) 3.000,- Kč
dospělí (dopolední hraní – do 14.00 hod.) 2.000,- Kč
dorost (do 18. let) a studenti 1.500,- Kč
žáci (do 14. let – bez nároku na skříňku) 1.000,- Kč
žáci (do 10. let – bez nároku na skříňku) 500,- Kč
senioři starší 75 ti let po nejméně 10tiletém členství 500,- Kč
trvale nehrající člen 200,- Kč

zaplacení ročního oddílového příspěvku provede každý člen zvlášť

bankovním převodem – adresa majitele účtu: I. ČLTK Plzeň, z.s., Pallova 19, 304 28, Plzeň, název a sídlo banky: Oberbank AG, Prešovská 20, Plzeň, číslo účtu: 208 1103 464/8040, konstantní symbol: 0379, variabilní symbol: rodné číslo člena (bez lomítka) nebo

v hotovosti u správce oddílu proti příjmovému dokladu

 • poplatek za přidělení skříňky činí 200,- Kč
 • budou-li volné šatní skříňky, lze se souhlasem VV, přidělit další šatní skříňku za úhradu 500,- Kč
 • pokud dospělý člen (dopolední hraní – do 14.00 hod.) bude hrát po 14.00 hod., platí pro něho stejná pravidla jako pro hraní hostů.
 • nehrající člen nemůže hrát a nemá nárok na skříňku.
 • členové výkonného výboru a revizní komise mají roční oddílový příspěvek nižší o 500,- Kč
 • vratná záloha na klíče: od areálu 100,- Kč, od skříňky 50,- Kč

Roční oddílový příspěvek musí být zaplacen před započetím hraní, nejpozději však do 15. dubna 2017. V případě neuhrazení stanovených příspěvků v uvedeném termínu je stanovena sankce ve výši 100,- Kč za každý započatý měsíc.

Vstupní členský poplatek

 • Vstupní členský poplatek pro nově přijímané členy spolku je ve výši 1.500,- Kč. Žáci, dorostenci a závodní hráči v rámci přestupu vstupní členský poplatek nehradí.
 • zaplacení vstupního členského poplatku provede nový člen stejným způsobem jako je u úhrady ročního oddílového příspěvku.

Sportovní činnost členů oddílu, sponzorů a hostů oddílu

 • kurty je možno členy oddílu, sponzory a hosty oddílu obsazovat pouze při vyvěšení průkazek s platnou známkou na rok 2017, nebo při vyvěšení jednorázové průkazky vydané správcem oddílu, na evidenční tabuli u kurtů
 • během hry je třeba respektovat pravidla stanovená hracím řádem, dodržovat ve všech směrech zásady hospodárnosti a v celém areálu tenisového oddílu se chovat ohleduplně ve smyslu zásad slušnosti a solidnosti
 • Výkonný výbor zajistí konání alespoň jednoho klubového turnaje v singlu a ve čtyřhrách. O datu konání budou členové informováni na vývěsní tabuli oddílu.

Hraní hostů

 • Hraní hostů je možné pouze se souhlasem správce, v jeho nepřítomnosti se souhlasem člena VV nebo člen revizní komise zajistí před započetím hry evidenci hostů a poté výběr poplatku a předání peněz pokladníkovi spolku.
 • poplatek za používání kurtů (v sazbě je zahrnuto i využití vybavenosti oddílu – šatna, sprchy atd.) je: 50,- Kč / 1 hod. / osobu

Večerní hraní

 • se souhlasem správce je možné zajistit večerní hraní při osvětlení za další poplatek ve výši 40,- Kč / 1 hod. / kurt

Pronájem dvorců skupinám

Při pronájmu dvorců skupinám (organizacím případně dalším zájemcům) bude poplatek následující

 • na dobu do 5 ti hodin v jednom dni: 150,- Kč za hodinu a dvorec
 • při pronájmu na více než 5 hodin v jednom dni 800,- Kč za den a dvorec

Jiří Winkelhöfer
Předseda I. ČLTK Plzeň, z.s.