Ceny

Pokyny odsouhlasil Výkonný výbor na svém zasedání 19.3.2024

Roční oddílový příspěvek

dospělí (celodenní hraní) * 5000,- Kč
dospělí (dopolední hraní – do 14.00 hod.) 2.000,- Kč
dorost (do 18. let) a studenti 1.500,- Kč
děti  (0- 14. let – bez nároku na skříňku) 1.000,- Kč
senioři starší 65-ti let / min. 5 let členi klubu 2000,-Kč
roční hrací poplatek dospělí * 5000,-Kč
* po odpracování 5 hodin jarní brigády -1000,-Kč

zaplacení ročního oddílového příspěvku provede každý člen zvlášť

 • bankovním převodem – na adresu majitele účtu: I. ČLTK Plzeň, z.s., u banky: ČSOB, a.s., Plzeň, číslo účtu: 279812128/0300, variabilní symbol: 2024, do pole „zpráva pro plátce a příjemce“ uvést: příjmení a jméno a písmena ČP (příslušný výše uvedený členský příspěvek)  + S (šatní skříňka = 200,- Kč) nebo 2S (dvě šatní skříňky = 500,- Kč)
 • úhrada u správce již není možná
 • budou-li volné šatní skříňky, lze se souhlasem VV, přidělit další šatní skříňku za úhradu 500,- Kč
 • členové výkonného výboru a revizní komise mají roční oddílový příspěvek zrušen.

Příslušný příspěvek musí být uhrazen zaplacen nejpozději do 30. dubna 2024. Neuhrazením členského příspěvku v uvedeném termínu se člen spolku vystavuje uplatnění poplatku za pozdní úhradu ve výši 200,- Kč za každý započatý měsíc. V případě neuhrazení poplatku do 30.6.2024 členství automaticky zaniká. 

Vstupní členský poplatek

 • Vstupní členský poplatek pro nově přijímané členy spolku 5000 Kč.

Sportovní činnost členů oddílu, sponzorů a hostů oddílu

 • během hry je třeba respektovat pravidla stanovená hracím řádem, dodržovat ve všech směrech zásady hospodárnosti a v celém areálu tenisového oddílu se chovat ohleduplně ve smyslu zásad slušnosti a solidnosti
 • Výkonný výbor zajistí konání alespoň jednoho klubového turnaje . O datu konání budou členové informováni na vývěsní tabuli oddílu.

Hraní hostů

 • Hraní hostů je možné pouze se souhlasem správce, v jeho nepřítomnosti se souhlasem člena VV nebo člen revizní komise zajistí před započetím hry evidenci hostů a poté výběr poplatku a předání peněz pokladníkovi spolku.
 • poplatek za používání kurtů (v sazbě je zahrnuto i využití vybavenosti oddílu – šatna, sprchy atd.) je:

200,- Kč / 1 hod. / dvouhra

200,- Kč / 1 hod. / čtyřhra

senioři 70 +  –  100 Kč / hod

Večerní hraní

 • se souhlasem správce je možné zajistit večerní hraní při osvětlení za další poplatek ve výši 200,- Kč / 1 hod. / kurt

Pronájem dvorců skupinám

Při pronájmu dvorců skupinám (organizacím případně dalším zájemcům) bude poplatek následující

 • na dobu do 5 ti hodin v jednom dni: 150,- Kč za hodinu a dvorec
 • při pronájmu na více než 5 hodin v jednom dni 1000,- Kč za den a dvorec

Za Výkonný výbor spolku Jiří Dobrý

V Plzni 3.4.2024