Rezervace kurtů

Rozhodnutí Výkonného výboru spolku I. ČLTK Plzeň, z.s.
Rezervace kurtů – sezóna 2018:
• priorita č. 1 – ČLTK – trenérka Karezová Jana – zadání rezervace je časově neomezené,
• priorita č. 2 – Tenis Inter s.r.o. – Mgr. Eva Švíková, Jan Zedníček – zadání rezervace je časově neomezené,
• priorita č. 3 – ČLTK – členové spolku – zadání rezervace na 14 dnů od dne zadání,
• priorita č. 4 – hosté – zadání rezervace na 14 dnů od dne zadání,
• mimořádné rezervace – členové Výkonného výboru (po vzájemném odsouhlasení) – zadání rezervace je časově neomezené,
Zadání do systému rezervace kurtů provádí správce kurtů.
Rezervační systém je zveřejněn na web spolku a v klubovně.
V Plzni 29. 5. 2018